Chodzimy, biegamy, Kasi pomagamy!

 

plakat1

Zachęcamy do udziału w biegach, zapisy niebawem – obserwujcie nas!!!
Zapisy na www.sport-time.com.pl ruszają od 03.10.2016:

BIEG  http://www.sport-time.com.pl/competitions/view?id=138
SZTAFETA http://www.sport-time.com.pl/competitions/view?id=136
NORDIC WALKING http://www.sport-time.com.pl/competitions/view?id=137

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO
„CHODZIMY, BIEGAMY, KASI POMAGAMY!”
SZTAFETOWE
MISTRZOSTWA ORGANIZATORÓW IMPREZ BIEGOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1. CEL IMPREZY:

a) Zebranie  funduszy na leczenie metodą Nanotherm w Belinie dla  Kasi Miszczuk, która choruje na nowotwór złośliwy- glejak mózgu,

b) Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby obciążone nowotworem nie maje szansy leczenia w Polsce,

c) Promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu,

d)Popularyzacja biegania oraz chodzenia z kijami, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo ludzi,

e) Promowanie miasta Szczecin, a w szczególności terenów i infrastruktury Jeziora Szmaragdowego oraz Puszczy Bukowej,

2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Aktywne Choszczno”.

3. WSPÓŁORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Puszczyk Bukowy”.

4. PARTNERZY:
Ares

5. TERMIN I MIEJSCE:

06.11.2016r.

ul. Kopalniana w pobliżu Jeziora Szmaragdowego/PUSZCZA BUKOWA SZCZECIN/

Start, Biuro Zawodów oraz Meta biegu

6. TRASA:

3 x pętle dookoła jeziora Szmaragdowego, razem ok. 6 km.

7. RODZAJE BIEGÓW:

  • bieg indywidualny – można przebiec samodzielnie trzy pętle /dystans ok. 6 km/

zapisy oraz opłata startowa  do dnia  31.10.2016 r. na konto:

Katarzyna Miszczuk Raiffeisen Polbank 232340 00091190401000007249
W tytule: POMOC DLA KASI, podać swoje imię i nazwisko, BIEG.

Przykład: POMOC DLA KASI, Maciek Telatyński, BIEG.

  •  sztafeta , można stworzyć drużynę 3 osobową /sztafetę z udziałem kobiet i mężczyzn czyli 2K+1M lub 2M+1K /w której każdy przebiegnie jedno okrążenie, czyli łącznie ok. 6km

zapisy oraz opłata startowa do dnia  31.10.2016 r. na konto:
Katarzyna Miszczuk Raiffeisen Polbank 232340 00091190401000007249

– w przypadku sztafety organizatorów imprez biegów

w tytule:
POMOC DLA KASI, podać imię i nazwisko Kapitana drużyny, wpisać nazwę drużyny, SZTAFETA 

Przykład: POMOC DLA KASI, Maciek Telatyński, Aktywne Choszczno, SZTAFETA.

– w przypadku sztafet dowolnych

W tytule:

POMOC DLA KASI, podać imię i nazwisko Kapitana drużyny, wpisać nazwę drużyny, SZTAFETA  DOWOLNA

Przykład: POMOC DLA KASI, Maciek Telatyński, Aktywne Choszczno, SZTAFETA DOWOLNA.

  • marsz z kijkami Nordic Walking ok. 6 km

zapisy oraz opłata startowa do dnia  31.10.2016 r. na konto:

Katarzyna Miszczuk Raiffeisen Polbank 23 2340 0009 1190 4010 0000 7249

w tytule: POMOC DLA KASI, podać imię i nazwisko, NORDIC WALKING.

Przykład: POMOC DLA KASI, Maciej Telatyński, NORDIC WALKING.

  • bieg dzieci na dystansie ok 100 – 300 metrów, zapisy oraz opłata startowa do dnia  31.10.2016 r. na konto:

Katarzyna Miszczuk Raiffeisen Polbank 23 2340 0009 1190 4010 0000 7249

w tytule: POMOC DLA KASI, podać imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka.

Przykład: POMOC DLA KASI, Maciej Telatyński, lat 10

Uwaga: sztafety są dla „organizatorów imprez biegowych” oraz dla osób które chcą stworzyć swoją drużynę  i wziąć udział w rywalizacji.

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE LIMITY:

Sztafety – razem 100 drużyn

Bieg indywidualny- 100 osób

Nordic Walking – 100 osób

Dzieci – 100 osób

8. OPŁATA STARTOWA:

a) 100 PLN od  1 drużyny/sztafety/ 3-osobowej (do 31.10.2016);

b) 30 PLN od dorosłej osoby startującej  w biegu indywidualnym lub marszu Nordic Walking (bez drużyny do 31.10.2016);

c) 10 PLN od dziecka startującego, w przypadku kolejnych dzieci z jednej rodziny opłata 5 PLN (do 31.10.2016);

d) w dniu zawodów można dokonać opłaty, która nie ulega zmianie, w biurze zawodów

e) koszty organizacyjne pokrywają organizator i partnerzy.

OPŁATY STARTOWE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA KONTO  KATARZYNY MISZCZUK

9. LIMIT: zawodników wynosi 600 osób. Organizator ma prawo do zwiększenia limitu bez podania przyczyny.

10. ZAPISY:

a) Rejestracja zawodników odbywa się poprzez zapisy na www.sport-time.pl od 3.10.2016 r.  i dokonaniu wpłaty zgodnie z regulaminem zawodów na konto Katarzyny Miszczuk.

b) Możliwe są także zapisy w dniu biegów w biurze zawodów. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w biurze zawodów za okazaniem dowodu tożsamości.

11. PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 – 9:45 – zapisy i wydawanie numerów startowych; depozyt dla dzieci

9:00 – 10:40 – zapisy i wydawanie numerów startowych; depozyt dla biegaczy indywidualnych, sztafet i Nordic Walking

10:00 – strat biegu dla dzieci;

10:45 – rozgrzewka;

11:00 – start sztafet organizatorów biegów i sztafet dowolnych

11.45 –   start biegaczy indywidualnych

12:30 – start  marszu NW,

12. DEPOZYT – podczas weryfikacji zawodników w biurze zawodów, zawodnik otrzyma czarny worek z numerem tym samym co numer startowy, którym będzie mógł przechować rzeczy na czas biegu, miejsce przechowywania przy biurze zawodów.

13. WARUNKI UCZESTNICTWA: W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełnili poniższe warunki:

a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy opłaty startowej na konto oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

b) zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

c) Każdy zawodnik który spełni warunki uczestnictwa biegu i go ukończy otrzyma pamiątkowy medal.

11. POMIAR CZASU :
Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas brutto).

a) Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.

b) Każdy z zawodników ma obowiązek przymocowania chipa do buta, a po biegu zwrócenia go w Biurze Zawodów.

c) Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.

12. NAGRODY

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców biegów dla dzieci miejsca I-III w kat. :

Do 6 lat

7-10 lat

11-14 lat

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg i marsz otrzymają na mecie wyjątkowy, pamiątkowy medal.

Zwycięskie drużyny sztafet , miejsca I-III /sztafeta organizatorów biegów/ otrzymają pamiątkowe trofea.

Zwycięskie drużyny sztafet , miejsca I-III /sztafeta dowolna/ otrzymają pamiątkowe trofea.

Zdobywcy miejsc I-III w biegu indywidualnym otrzymają pamiątkowe trofea.

Zdobywcy miejsc I-III w marszu Nordic Walking otrzymają pamiątkowe trofea.

Dodatkowe nagrody dla wielu szczęśliwców obecnych na zakończeniu.

Informacja o pozostałych nagrodach zostanie podana w odrębnym komunikacie. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

b) Uczestnicy biegu biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie – organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.

d) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu centralnie na klatce piersiowej.

f) Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny.

g) Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

h) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

i) Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

j) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

k) Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na profilu facebook stowarzyszenia pod adresem https://www.facebook.com/aktywnechoszczno

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktywne choszczno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *