FINAŁ SZKÓŁKI NORDIC WALKING I MISTRZOSTWA ŚDS-ÓW

plakat2-ach

R E G U L A M I N

„FINAŁ SZKÓŁKI NORDIC WALKING.

MISTRZOSTWA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM”

 

I. ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystans ok. 6 km dookoła jeziora „Kluka”.

Trasa – start i meta: Plac Witosa w Choszcznie.

Limit startujących:

 • 100 osób w marszu NW

II. CEL IMPREZY

 • Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.
 • Popularyzacja marszu NW, jako aktywnej formy ruchowej.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracją osób niepełnosprawnych
 • Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

III. TERMIN

Sobota – 08.10.2016 r.

IV. MIEJSCE

Choszczno, plac Witosa, promenada dookoła jeziora.

V. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”

VI. PARTNERZY

ARES CHOSZCZNO

VII. PATRON MEDIALNY

E-cho Sp. z o. o. Choszczno

VIII. TRASA I DYSTANS

1.Dystans marszu: ok. 6 km

2.Trasa marszu obejmuje ścieżkę utwardzoną dookoła jeziora Kluka.

3.Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej.

4.W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

5.Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze imprezy na placu Witosa.

IX. PROGRAM

08:00 – 10:00 otwarcie biura zawodów na placu Witosa

10:45 – uroczyste rozpoczęcie

11:00 – START „Marszu NW”

13.00 – uroczyste podsumowanie marszu

X. OPŁATA STRTOWA I ZGŁOSZENIA

Bez opłat

 1. Zgłoszenia chętnych w dniu zawodów
 2. Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 3. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji              w sekretariacie zawodów, który będzie mieścił na Placu Witosa.
 4. Prawo startu w marszu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby nieletnie mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
 6. Wszelkie informacje pod numerem tel. 535191440, 600041983

XII. KLASYFIKACJE

– Indywidualna:

Miejsca I – III – według uzyskanych czasów w marszu K i M.

Klasyfikacje dodatkowe:

Mistrzostwa ŚDS – miejsca I-III osoby z ŚDS

XIII. WYRÓŻNIENIA

W klasyfikacji indywidualnej :

Za miejsca I – III. Puchary i dyplomy IV-VI Mistrzostwa ŚDS – miejsca I-III puchary i dyplomy IV-VI

XIV. UCZESTNIK MARSZU OTRZYMA

– numer startowy z agrafkami,

– napój/woda, słodycze,

XV. DANE OSOBOWE

– dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów, – dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, – przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy, – uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika, – podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu, – przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora, – zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,

XVI. UBEZPIECZENIE

-Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Dyrektorem Głównym zawodów będzie Kamil Dzietczyk – impreza odbędzie się bez względu na pogodę, – wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek, – uczestnicy marszu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas marszu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych, – zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, – organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków, – zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora – ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

XVIII. POWYŻSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOM

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktywne choszczno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *