Pliki do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA „AKTYWNE CHOSZCZNO” –
deklaracja członkowska – pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na treningi i udział w zawodach sportowych dziecka będącego członkiem Stowarzyszenia Klub Sportowy Aktywne Choszczno
zgoda rodziców – pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka transportem osobowym na zgrupowanie/zawody sportowe.
Zgoda na wyjazd samochodem – pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na treningi dziecka będącego kandydatem do członkostwa w Stowarzyszeniu Klub Sportowy Aktywne Choszczno.
Zgoda rodziców – kandydat na członka klubu – pobierz